Beröringsfri läsare

Idag används främst beröringsfria läsare med brickavläsning för passage i dörrmiljöer. Dessa läsare finns med eller utan knappsats. Dom finns i olika utföranden för infällt eller utanpåliggande montage på vägg eller monteras direkt på dörren (dörrbladsläsare).

En läsare kan konfigureras på flera olika sätt så möjligheten att anpassa funktionen för just er är stor.

Läsare används oftast till:

  • Skalskydd till fastigheten
  • Åtkomst i allmänna utrymmen
  • Åtkomst till serviceutrymmen
  • Garage
  • Hiss styrning
  • Postboxar
  • Sopnedkast
  • Styrning, tex. laddstolpar

integration

Beroende på system kan de även användas som eller integreras med klassade larmsystem.

Du kan som exempel koppla samman systemen med brandlarmet så om brandlarmet startar kan du låta passersystemet låsa upp valda dörrar för att underlätta in/ut passage för boende, brandkår och räddningspersonal.

Offline läsare

Möjlighet till offlineläsare finns beroende på val av system. Offlineläsare kräver ingen kabeldragning utan monteras direkt på dörren och drivs av batterier. Dessa läsarna uppdateras istället via brickorna som används i systemet.

Lägenhetsdörrar

Det finns möjlighet att integrera lägenhetsdörrarna i systemet. Du kan då få en helt nyckelfri hantering från lägenhet, garage, entre, tvättstugan, hiss, barnvagnsrum till källarförråd utan att behöva använda nycklar.

Säkerheten ökar för lägenhetsinnehavaren då denne får större kontroll över när någon kommer/går från lägenheten, dörren bryts upp, om den är låst, möjligheten att spärra/lägga till brickor o.s.v.