Kelako AB

Med lång erfarenhet av produkterna på marknaden kan vi leverera lösningar som passar just er fastighet. System vi jobbar med är väl beprövade och har funktioner som täcker många olika delar i fastigheten. Då systemen enkelt kan byggas ut och kompletteras med funktioner gör det dom väldigt framtidssäkra.

Funktioner

Det finns en mängd funktioner att tillgå i systemen och utvecklingen går framåt i en snabb takt.

De tre vanligaste grunderna i systemen är Passage, Porttelefoni och Bokning.
Det är vanligt att man börjar med en del, tex. bokning av tvättstugan för att senare bygga på med porttelefoner eller skalskydd. 

Har man erfarenhet av systemen sedan tidigare brukar man installera alla delarna på samma gång vilket också ger ett bättre pris.

Passage

Idag används främst beröringsfria läsare med brickläsning för passage i dörrmiljöer. Dessa läsare finns med eller utan knappsats. Dom finns i olika utföranden för infällt eller utanpåliggande montage på vägg eller monteras direkt på dörren(dörrbladsläsare). 

Läs mer…

Porttelefoni

Porttelefonen finns i olika utföranden. Dom vanligaste har display för namnregister och uppringning till lägenheter via telefonnätet eller svarsapparater. Porttelefonerna innehåller även en beröringsfri läsare för passage med bricka. 

Läs mer…

Bokning

Du kan välja att göra nästan vad som helst bokningsbart. Det kan vara tvättstugor, lokaler, gym, bastu, gästlägenheter osv. Varje bokningsbart utrymme går att konfigurera för att anpassas för just er. Du har även möjlighet att koppla in funktioner för styrningar av tex. tvättmaskiner eller bastu samt funktioner för debitering. 

Läs mer…

Tvättstugor

I systemen finns möjlighet att koppla in tvättmaskiner, torktumlare, torkskåp osv. för att begränsa otillåten användning. Alla stora märken kan idag styras. 

Det finns även ”interfacekort” framtagna för att få detaljerad information som när maskinen tvättat klart, hur lång tid det är kvar av tvättprogrammet. Finns även möjlighet för de som tvättar att få meddelanden.

För fastighetsägaren finns det möjlighet att få fellarm och felkoder från maskinerna.

Debitering

Det finns möjlighet till att debitera nyttjande av bokningsbara utrymmen i en fastighet efter hur mycket man använder dom. 

Som exempel kan man debitera dom som faktiskt nyttjar bastu, gästlägenhet eller gymmet och få en rättvisare fördelning av kostnaderna i föreningen.

Postboxar

Du kan öppna postfack till respektive lägenhet med en beröringsfri läsare.
Varje lägenhet öppnar sitt postfack med samma brickor som redan används i systemet.

Det går även att få postboxarna med digitala displayer som gör det enklare att ändra namn på postfacken.

 

Lägenhetsdörrar

Montera elektroniska lås av märket Yale Doorman på lägenhetsdörrarna som sedan kopplas ihop med systemet.
Du kan nu enkelt skapa och spärra nycklar även till lägenhetsdörrarna. Boende ökar sin trygghet mot borttappade nycklar och får full kontroll när och vem som låser upp dörren till deras lägenhet.

Via app/portal får boende händelser och kan bland annat kontrollera om dörren är låst eller skapa tillfälliga koder. 

Läs mer…

Garage

Styr garageportar och dörrar från samma system och ge endast dom som har garageplats tillgång till garaget. 

Öppna portar för in/ut -passage med läsare och/eller radioläsare.
Med radioläsare så sitter du kvar i bilen och öppnar porten med en fjärrkontroll istället.

Fjärrkontrollen läggs till i systemet som en bricka och du du samlar och hanterar dessa på samma sätt som övriga brickor i systemet vilket gör hanteringen enkel.

Fjärrkontroll

Förutom att styra garageporten kan du styra nästan vad som helst med en fjärrkontroll.

Som exempel kan äldre och rörelsehindrade som har svårt att hantera nycklar eller brickor istället använda en fjärrkontroll för att låsa upp eller aktivera dörrautomatik för att passera.

Information och portregister -tavla

Med en digital informationstavla kan besökare läsa portregistret och boende fastighetsinformation som ni publicerat samt med sin bricka logga in till användarportalen med möjlighet att bland annat boka tvättstugan, ändra nummer i porttelefon eller spärra brickor.

Vanligt är att visa portregister, kontaktinformation, artiklar, tvättstugetider och annan samhällsinformation som buss/tåg -tider, vädret och nyheter.

Passersystem och brickor

Istället för en fysisk nyckel använder ni en elektronisk bricka. Tappar man bort sin bricka kan man enkelt spärra den och den går inte längre att använda i systemet.

Du kan enkelt begränsa vilka dörrar som brickorna ska fungera, och på så sätt se till att rätt personer kommer in i rätt utrymmen.

Behöver det utökas med åtkomst till ett utrymme  behöver ni inte lämna ut någon ny bricka utan uppdaterar enkelt befintliga brickan direkt i systemet.

Administration

I och med att man kan integrera många olika funktioner i ett system innebär det också att man kan administrera alla olika delar från ett system. 

Det spelar ingen roll om ni har flera hus eller hur dom är spridda geografiskt, du sköter all administration från en och samma mjukvara. Administrationen kan skötas via programvara eller via webbläsare.

Användar Portal

Portalen är för att boende enklare ska kunna komma åt och använda de funktioner som finns i systemet. 

Portalen går att komma åt via webbläsaren, telefonen, information/portregister -tavla eller app.
De olika delarna i portalen kan även integreras tex. i fastighetsbolaget egna portal. 
Funktionerna för användarna kan begränsas så det passar för just er fastighet. 

I portalen kan man bland annat:

  • Boka tvättstugan
  • Läsa individuella meddelanden
  • Läsa artiklar
  • Göra en felanmälan
  • Spärra brickor
  • Ändra sitt porttelefonnummer
  • Byta koder och lösenord
  • Läsa av sin förbrukning
  • Låsa upp dörrar