Kelako AB

Företaget Kelako AB startades 2017 med inriktning på utveckling av produkter inom fastighetsbranschen.

Från 2018 erbjuder Kelako AB helhetslösningar inom passersystem, porttelefon, bokningssystem, informationssystem, postboxar, kamerabevakning och larm.

Med lång erfarenhet av produkterna på marknaden kan vi leverera lösningar som passar just er fastighet. System vi jobbar med är väl beprövade och har funktioner som täcker många olika delar i fastigheten. Då systemen enkelt kan byggas ut och kompletteras med funktioner gör det dem framtidssäkra. 

Läs mer…

Vår ambition

Kelako AB´s ambition är att leverera “nyckelfärdiga” lösningar och erbjuda system-tjänster som krävs för en fullt fungerande installation och nyttjande av systemet över tid.

Läs mer…