Vad går att boka

Du kan välja att göra nästan vad som helst bokningsbart.
Några exempel är:

 • Tvättstugor
 • Lokaler
 • Gym
 • Bastu
 • Gästlägenheter
 • Biltvätt
 • Garageplaster

Varje bokningsbart utrymme går att konfigurera och anpassas för just er. Du har även möjlighet att koppla in funktioner för styrningar av tex. tvättmaskiner eller bastu samt funktioner för debitering.

Bokning av tvättstugan är det vanligaste bokningsbara utrymmet och systemen är väl anpassat för detta. Det finns många parametrar att anpassa systemet för just er tvättstuga.

Maskinstyrning

Det vanligaste bokningsobjektet idag är som sagt tvättstugan.

För att få en så bra funktion som möjligt finns det även så kallat ”interface-kort” framtagna till maskinerna i tvättstugan.
Fördelarna med interface-korten är att du inte kan starta en maskin om tvättstugan inte är bokad och startad, du kan inte heller inte starta en maskin som har längre programtid än du har tid kvar på ditt tvättpass. Detta innebär att det inte går att tvätta utöver sin egna passtid även om man ställt upp dörren och tänkt tvätta hela natten.

En annan fördel med interface-kort är att felkoder skickas med till systemet och fastighetsskötare kan få en bättre överblick på maskinerna och vilka felkoder som larmar för snabbare åtgärd.

 

Funktioner

Det finns idag många funktioner framtagna för att anpassa tvättstuga och bokning.
Många funktioner används oftast inte men det kan vara bra att känna till de vanligaste för att få en överblick på vad man kan göra med ett bokningssystem.

 • Låsöppning av dörrar som tillhör tvättstugan, tex. till separata torkrum
 • Dela upp maskinerna i flera olika tvättgrupper
 • Tilldela antal passtider i veckan/månaden varje lägenhet får tvätta
 • Låsa maskiner så de inte går att starta om tvättstugan inte är bokad
 • Låta pass bokas över om boende inte nyttjar tvättiden
 • Möjlighet till extra torktid efter passtiden är slut
 • Möjlighet till mätning av förbrukning i tvättstugan
 • Möjlighet till debitering för användandet av tvättstugan
 • Möjlighet att se maskin/tid -status i app.
 • Reservera passtider för tex. städning
 • Fjärrboka tvättstugan för service/reparationer
 • Spontanbokning
 • Styrning av fläktar/belysning när tvättstugan används

Att boka tvättstugan

Med bokningssystemen är du inte längre begränsad att boka tvättstugan från tvättstugan.
Idag kan du boka från:

 • Bokningstavla
 • Informations/portregister -tavla
 • App i telefonen
 • Webbläsaren i dator/telefon